ngl 01

Wartość projektu: 1 779 706,00 PLN
Wartość dofinansowania: 703 536,00 PLN
Beneficjent: Europa NCT Sp. z o.o. , ul. Przeskok 2, 05-200 Wołomin
Nazwa projektu: „ROZBUDOWA FIRMY EUROPA NCT SP. Z O.O.”
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU I „TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU"
DZIAŁANIA 1.5 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

opis:
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

pro regional nssmazowsze logounia logo

opis projektu dla rozwoju Mazowsza

 

plansza informacyjna PFR poziom

Aller au haut