ngl 01

SKŁAD:

Suchej masy nie mniej niż 70%

 1. Substancja organiczna w suchej masie 60-70%
 2. Substancja mineraina (bentonity) 13-15%
 3. Azot (N) ~3,70%
 4. Fosfor (P) ~3,0%
 5. Potas (K) ~5,0%
 6. Magnez (Mg) ~0,2%
 7. Wapń (Ca) ~1,30%
 8. Siarka (S) ~0,5%
 9. Zespół mikroelementów: Żelazo (Fe), Bor (B), Mangan (Mn), Miedź (Cu), Cynk (Zn), Molibden (Mo); pH - 5,5 - 6,5
 10. Woda (H2O) pozostałości

PRZEZNACZENIE:

Nawóz przeznaczony jest do pełnowartościowego zasilania upraw, na których produkowana jest żywność o wysokiej jakości. Nadaje się do stosowania na każdym rodzaju gleby. Szczególnie zalecany jest w rolnictwie na gleby IVb, V i VI klasy, o dużym stopniu biodegradacji oraz do rekultywacji obszarów zniszczonych w wyniku działalności przemysłowej.

NAWÓZ GWARANTUJE:

 • znaczne przyspieszenie kiełkowania,
 • wysoki urodzaj płodów o dużych walorach smakowych,
 • zwiększenie zawartości próchnicy (humusu) w glebie,
 • znaczne polepszenie właściwości fizyko-chemicznych i powietrzno-wodnych gleby,
 • intensyfikację procesów glebotwórczych i stałą regulację odczynu gleby,
 • odporność na mrozy i choroby roślin.

 SPOSÓB ZASTOSOWANIA

Nawożenie podstawowe (wczesną wiosną):

 • pod glebę stosować 100 g nawozu na 1m2 gleb uprawnych i 150-200g na 1m2 gleb zaniedbanych (zdegradowanych),
 • pod drzewa owocowe- 80g nawozu na 1m2 gleby wokół pnia z późniejszym spulchnieniem,
 • pod krzewy owocowe- 40g nawozu na 1m2 gleby wokół krzewu podczas spulchniania.

Nawożenie poglówne (latem):

 • pod ziemniaki i warzywa- 50g na 1m2 gleby z późniejszym spulchnieniem,
 • pod uprawy dekoracyjne- 40-70g na 1m2 gleby.

Do wyhodowania rozsady:

 • 10-25g nawozu na 1kg gruntu.

W inspektach i cieplarniach:

 • wczesną wiosną stosować 150-180g nawozu na 1m2 gleby, z późniejszym przekopaniem.

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA:

 • 1 szklanka nawozu o poj. 200 ml odpowiada 120g.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA

Nawóz nie zmienia swoich właściwości przez okres 24 miesięcyod daty produkcji. Powinien być składowany w opakowaniach z folii lub luzem w pomieszczeniach chroniących przed opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Nawóz jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. W czasie transportu i składowania należy stosować przepisy BHP takie, jak dla nawozów mineralnych. Nie stosować proAGRO jako podłoża jednorodnego, z uwagi na zbyt duże stężenie skladników NPK.


Optymalne zgranulowanie oraz zbilansowana zawartość substancji organicznych i mineralnych zapewnia odpowiednie i stopniowe uwalnianie do gleby składników pokarmowych. Dla tego proAGRO jest nawozem o znacznie wydłużonym czasie działania. proAGRO zawiera w swoim składzie specjalnie namnażany i wyselekcjonowany zaczyn mikroorganizmów ( bakterii, promieniowców i grzybów ), co sprawia, że wprowadzone do gleby związki organiczne są trwałe i wpływają na jej strukturę w okresie nawet kilku lat.

 

pro regional nssmazowsze logounia logo

opis projektu dla rozwoju Mazowsza

 

plansza informacyjna PFR poziom

Początek strony