ngl 01

Informacja ( do pobrania dokument PDF )


opublikowano: 2017-07-26

do pracy ciągłej dla celów technologicznych wraz ze zbiornikiem buforowym o wielkości 5- 8 m3

W terminie do 10 lipca 2017 r.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
Wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ


opublikowano: 2017-06-22

pro regional nssmazowsze logounia logo

opis projektu dla rozwoju Mazowsza

 

plansza informacyjna PFR poziom

Początek strony